Medieval Memoria Online

Welkom bij de database van Medieval Memoria Online (MeMO)

Belangrijke update: De MeMO database wordt per september 2018 niet meer bijgewerkt


Medieval Memoria Online biedt een gratis toegankelijke database voor onderzoekers, scholieren, studenten, en in het algemeen voor wie belangstelling heeft voor het Nederlandse culturele erfgoed. De database bevat beschrijvingen van objecten en teksten die een functie hadden in de dodengedachtenis in het gebied van het huidige Nederland, tot 1580. Het gaat om:

  • Grafmonumenten en grafzerken
  • Memorievoorstellingen
  • Memorieregisters (administratieve en liturgische bronnen)
  • Verhalende bronnen die een rol speelden binnen de dodengedachtenis

Tevens is basisinformatie opgenomen over de instellingen waarbinnen de bronnen hebben gefunctioneerd.                                                                                                        

Facebook  -  Citeeraanwijzingen, disclaimers, en contactinformatie  -  Met dank aan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2013 Utrecht University