Medieval Memoria Online

9. Contact, citeeraanwijzingen en disclaimers


9.1 Contact

Contactadres:

Hier kun je terecht met alle algemene vragen, evenals vragen over het (her)gebruik van de infrastructuur die voor het MeMO-project is ontwikkeld (zoals de database) voor eigen onderzoek.

Wij wijzen je er wel op dat per september 2018 de MeMO database niet meer wordt onderhouden. Je kunt dus geen suggesties voor aanvullingen of correcties meer opsturen.

Ons postadres is:

MeMO Project
Drift 6
3512 BS Utrecht


Nieuwe of aanvullende informatie

De gebruiker kan helpen door nieuwe informatie en correcties door te geven. Klik op:

 • Add new object or text. Hier vind je een e-mailformulier om objecten en tekstdragers aan te melden die nog niet in de database zijn opgenomen. Dit e-mailformulier tref je in de menubalk van de database.
 • Add extra information voor aanvullingen en correcties van specifieke objecten en tekstdragers. Dit e-mailformulier tref je rechtsboven op de pagina met de beschrijving van het desbetreffende object of tekstdrager.
 • Voor overige aanvullingen en correcties die geen betrekking hebben op specifieke objecten en tekstdragers of aanvullingen en correcties die gelden voor meer dan één object of tekstdrager, kun je het algemene e-mailadres gebruiken: .


Wat kun je doorgeven?

 • Inhoudelijke informatie over objecten, tekstdragers en teksten, en instellingen
 • Correcties op links en nieuwe links naar websites die in relatie staan tot de dodengedachtenis in de middeleeuwen
 • Betere foto's of nog ontbrekende foto's
 • En vanzelfsprekend informatie betreffende fouten in het functioneren van de database


Geen contact over

 • Vragen over de verblijfplaats van bronnen in privé-bezit. Voor onderzoeksdoeleinden kan men hierover contact opnemen met het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag en de afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters van Museum Catharijneconvent, Utrecht (voorheen Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland te Utrecht).
 • Vragen over de verblijfplaats van niet-nagelvaste objecten in kerken in Nederland en in het buitenland. Voor onderzoeksdoeleinden kan men hierover contact opnemen met het RKD in Den Haag en de afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters van Museum Catharijneconvent.
 • Beeldmateriaal, fotokopieën van publicaties, etc. Voor beeldmateriaal, fotokopieën van publicaties, etc. kan contact opgenomen worden met de bewarende instellingen van de objecten en tekstdragers of (voor objecten met een onbekende verblijfplaats en in privé-bezit) met het RKD in Den Haag.


9.2 Hoe verwijzen naar de MeMO-database?

Van de MeMO-website en -database kan vrij gebruik worden gemaakt voor onderzoek, onderwijs, publicaties en lezingen mits verwijzingen worden gemaakt naar de URL en de samenstellers van deze website en database.

Richtlijnen

 • Verwijzen naar de gehele database: Medieval Memoria Online. Commemoration of the dead in the Netherlands until 1580, eds. Truus van Bueren, Rolf de Weijert, e.a. (Universiteit Utrecht 2013). URL: http://memodatabase.hum.uu.nl/memo-is/ en de datum van gebruik (dag of periode)
 • Voor verwijzingen naar inleidende teksten: MeMO, Inleiding, paragraaf, subparagraaf (datum van raadpleging)
  Voorbeeld: MeMO, Inleiding, Doel en beoogde gebruikers, 2.4 (25-3-2013)
 • Voor verwijzingen naar afzonderlijke records:
  • Objecten: MeMO memorial object ID [nummer] (datum van raadpleging).
   Voorbeeld: MeMO memorial object ID 504 (04-02-2013)
  • Tekstdragers: MeMO text carrier ID [nummer] (datum van raadpleging).
   Voorbeeld: MeMO text carrier ID 56 (17-03-2013)
  • Afzonderlijke memoria text: MeMO memorial text ID [nummer] (datum van raadpleging).
   Voorbeeld: MeMO memorial text ID 339 (16-06-2013)
  • Instellingen: MeMO institution ID [nummer] (datum van raadpleging).
   Voorbeeld: MeMO institution ID 4 (09-12-2013)
 • Voor verwijzingen naar de overige MeMO producten (die niet onderdeel van de database zijn): de titel van het product, de na(a)m(en) van de samensteller(s), de URL, en de datum van gebruik (dag of periode).

NB Het vermelden van de datum van gebruik is belangrijk aangezien de MeMO database en de andere MeMO producten updates, toevoegingen en correcties ondergaan.


9.3 Disclaimers

 • Inhoud database: MeMO is met zorg samengesteld, maar het blijft een database waaraan gewerkt wordt. Onderzoekers en overige gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van bijvoorbeeld lezingen en publicaties die (deels) zijn gebaseerd op de inhoud van de database.
 • Updates: updates van de database (naar aanleiding van aanvullingen en correcties) worden vermeld in het update-archief.
 • Afbeeldingen: copyright verlenende instellingen/personen zijn onder de vergrotingen van de afbeeldingen vermeld (indien bekend). Voor afbeeldingen in de inleiding die ook in de database staan, zie de bijschriften onder de foto's in de records. De foto's zijn zoveel mogelijk afgebeeld op 72 dpi. Ze zijn alleen bedoeld voor gebruik op de MeMO-site en voor MeMO-publicaties en niet voor publicatie elders (in druk/online). Voor het gebruik van afbeeldingen in publicaties dient contact te worden gezocht met de copyrightverlenende instelling. Dit geldt niet voor vrij beschikbare foto's die van andere websites zoals Wikipedia zijn gehaald.


Terug naar boven
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2013 Utrecht University