Medieval Memoria Online

Ondersteuning van MeMO door de Stichting Tot Gedachtenis


MeMO september 2009 tot februari 2013

In september 2009 werd gestart met het Medieval Memoria Online project (MeMO). Het project werd opgezet ten behoeve van allerlei groepen onderzoekers (waaronder familiehistorici en regionaal historici), middelbare scholieren en hun docenten, en iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis, kunst en cultuur.

Dit resulteerde begin februari 2013 in de online plaatsing van

  • een vrij toegankelijke database met foto's en beschrijvingen van voor de middeleeuwse dodengedachtenis belangrijke bronnen en links naar gedigitaliseerde teksten;
  • ondersteunende documenten en applicaties;
  • links naar op MeMO aansluitende websites van andere instellingen.

Zie http://memo.hum.uu.nl/index.html en voor de subsidiegevers en meewerkende instellingen http://memo.hum.uu.nl/database/pages/about.html en http://memo.hum.uu.nl/pages/acknowledgements.html.Het vervolgproject

Een database met informatie over het middeleeuwse erfgoed dat betrekking heeft op de dodengedachtenis, is nooit af. Grafzerken worden opgegraven, er duiken memorievoorstellingen en handschriften op uit particuliere verzamelingen. Archiefstukken worden opnieuw onderzocht en geïdentificeerd als voor de dodengedachtenis centrale bronnen. Nieuwe foto's van objecten leiden tot correcties en betere beschrijvingen van de teksten en de wapenschilden, etc.

Tevens controleren wij de database regelmatig. De MeMO-database bevat al gepubliceerde informatie, correcties daarop, en niet eerder gepubliceerde informatie. Gestreefd wordt naar maximale controleerbaarheid, via verantwoordingen en mogelijkheden tot vergelijking via foto's en gedigitaliseerde schriftelijke bronnen. Op de Facebookpagina wordt regelmatig een voorbeeld gepubliceerd van een nieuwe vondst of een belangrijke aanvulling of correctie.

Het is dus duidelijk dat het MeMO-project voortzetting verdient.

Financiële steun

Om het vervolgproject mogelijk te maken is financiering nodig. MeMO wordt daarom gesteund door het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zonder de steun van de Stichting Professor van Winter Fonds, de opgezette crowdfunding (beide tot september 2015) en een subsidie van het K.F. Hein Fonds zou het project echter tot mislukken gedoemd zijn geweest. We zijn deze financiers dan ook heel dankbaar.

Een nieuwe stichting

In het voorjaar van 2015 is de Stichting Tot Gedachtenis opgericht. Deze Stichting heeft als doelstelling 'het bevorderen van de kennis over de dodengedachtenis en de herdenkingspraktijken in de Nederlanden tot het begin van de zeventiende eeuw, als onderdeel van ons erfgoed. Daarbij vormen 1. het onderzoek op het gebied van de dodengedachtenis en de herdenkingspraktijken in de Nederlanden tot het begin van de zeventiende eeuw en 2. het presenteren van de resultaten daarvan aan een groot publiek, essentiële pijlers.' Zie http://www.transparante-anbi.nl/Product/Stichting-Tot-Gedachtenis/7042.

Om haar doelstellingen te verwezenlijken concentreert de Stichting zich in eerste instantie op het bieden van financiële steun voor het onderhouden en uitbreiden van MeMO en daaraan gekoppelde en nog te koppelen projecten. De Stichting heeft nog geen eigen inkomsten, maar bij voldoende financiële middelen kunnen ook aanvragen van andere projecten gehonoreerd worden.

De Stichting zoekt daarom naar mogelijkheden gelden te werven, in de vorm van subsidies en schenkingen door fondsen, bedrijven en privépersonen.Doneer nu!

Wilt u het MeMO-project steunen, dan kunt u een bedrag overmaken op:


Rekeningnummer NL68 Trio 0390 9398 54 t.n.v. Stichting Tot Gedachtenis


NB De Stichting is een culturele ANBI, hetgeen schenkers een belastingaftrek van 125% biedt voor privépersonen. Voor bepaalde bedrijfsvormen gelden andere tarieven.

Zie hierover en over een zeer gunstige belastingregeling voor een schenking over meer jaren http://www.goededoelen.nl/schenken en het in te vullen formulier.

Indien u uw bijdrage wilt oormerken voor MeMO, dan kunt u dit vermelden in uw overschrijving.

Voor onze administratie en om u op de hoogte te houden, verzoeken wij u het formulier in te vullen dat u met de onderstaande knop "Registreer uw donatie" kunt oproepen. Het formulier is Engelstalig, maar u kunt deze in het Nederlands invullen. Onze excuses voor eventueel ongemak.Medieval Memoria Online v1.1 — © 2013 Utrecht University