Benedictijnse orde

De orde dankt haar naam aan haar stichter Benedictus van Nursia. Hij leefde van 480 tot 547 en schreef zijn kloosterregel voor het klooster van Monte Cassino in het huidige Italië. De regel van Benedictus schrijft kloosterlingen een gemeenschappelijk leven voor, waarin voornamelijk gebeden en gewerkt wordt. Verder kenmerkt de regel zich door de stabilitas loci, de kloosterlingen zijn verplicht om hun leven lang in hetzelfde klooster te verblijven. Vanaf de tiende eeuw komen er hervormingsbewegingen op, die de regel van Benedictus strenger willen naleven. De orde van Cluny en de orde van Cîteaux (overigens pas ontstaan in de twaalfde eeuw) zijn de bekendste orden die een strengere observantie van de regel wilden bewerkstelligen.

Kleding vrouwen: Lang zwart habijt met wijde mouwen. Een grijze of zwarte sluier met daaronder een witte kap en een witte guimpe (halsdoek).
Kleding mannen: Een zwart lang habijt met wijduitlopende mouwen, kap en een korte zwarte mantel. Als haardracht een kruinschering (ook wel tonsuur).
Kleding van derde-ordelingen is onbekend.

Op de pagina Verantwoording vindt u meer informatie over de kunstwerken afkomstig uit de database van Medieval Memoria Online (MeMO).