Cisterciënzer orde

De orde van Cîteaux werd gesticht door Robert van Molesme, Alberic en Stephen Harding in 1098, maar de orde ontwikkelde zich pas vooral onder Bernardus van Clairvaux. Ontevreden met de manier waarop in de benedictijnse orde van Cluny om werd gegaan met de regel, probeerden de cisterciënzers onder Bernardus van Clairvaux terug te gaan naar een strengere observantie van de regel van Benedictus.

Kleding vrouwen: Lang wit habijt, zwarte sluier, witte onderkap en witte guimpe. Sommigen droegen een lange zwarte mantel. Vrouwelijke novices gaan gekleed in een wit habijt, witte guimpe en witte sluier.
Kleding mannen: Lang wit habijt, kruinschering. Sommige monniken droegen een zwart scapulier of een lange of korte zwarte mantel.
Derde-ordelingen gingen doorgaans gekleed in een grauw habijt.

Op de pagina Verantwoording vindt u meer informatie over de kunstwerken afkomstig uit de database van Medieval Memoria Online (MeMO).