Welkom op de website Kloosterkleding in beeld, waar u een overzicht kunt vinden van de kleding van verschillende kloosterorden uit de late middeleeuwen aan de hand van afbeeldingen. Het doel van dit project is u een hulpmiddel te bieden bij het identificeren van kloosterlingen en kloosterkleding op laat-middeleeuwse afbeeldingen.
Over de specifieke dracht van kloosterorden in de late middeleeuwen bestaat nog steeds onzekerheid. Met name in het geval van vrouwen op afbeeldingen is het vaak onduidelijk of het kloosterlingen betreft en zo ja, tot welke orde de vrouwen precies behoren. Daarnaast lijkt de kleding van een aantal kloosterorden van mannen sterk op elkaar, bijvoorbeeld in het geval van cisterciƫnzer en premonstratenzer monniken. Ook komt het voor dat leden van dezelfde orden op afbeeldingen verschillend gekleed gaan.
Dit soort problemen staat de identificatie van afgebeelde kloosterlingen in de weg. Daarom is er uitgebreid onderzoek gedaan en is de website Kloosterkleding in beeld ontworpen. Door middel van een zorgvuldig samengesteld overzicht, waarin een selectie van laat-middeleeuwse afbeeldingen wordt getoond, kan de bezoeker van deze website zich een duidelijk beeld vormen van de kleding die door kloosterlingen werd gedragen. Daarnaast wordt de bezoeker attent gemaakt op de variaties en uitzonderingen.

Met de term 'kloosterlingen' worden op deze website zowel leden van kloosterorden als leden van aan kloosterorden verwante lekenbewegingen bedoeld.

Indien u het verslag wilt lezen, dat als basis heeft gediend voor deze website, dan kunt u via de button download volledige scriptie het pdf-bestand downloaden. Wij wijzen u erop dat het onderzoek gebaseerd is op een analyse van kunstwerken en op informatie over kledingvoorschriften voor zover beschikbaar in de literatuur. Deze website werkt goed op browsers die behoorlijk up-to-date zijn (e.g. Internet Explorer 8 of hoger). De optimale schermresolutie is 1280 x 1024 of hoger.