Kartuizer orde

De kartuizer orde werd in 1084 gesticht door Bruno in La Grande Chartreuse bij Grenoble in Frankrijk. Bruno was afkomstig uit Keulen en het hoofd van de kathedrale school in Reims. Hoewel Bruno gezien wordt als de stichter, speelt de monnik Guigo (hij was de deken van Grenoble, levensdata onbekend) ook een belangrijke rol binnen de ontwikkeling van de kartuizer orde. In 1109 werd Guigo gekozen tot prior van het klooster. Guigo stichtte ook enkele kloosters die verbonden waren met het klooster La Grande Chartreuse, waardoor het noodzakelijk werd een geschreven regel en gebruiken (consuetudines) op te stellen voor de monniken. Guigo baseerde de regel en de gebruiken op de regel van Benedictus. Uitgangspunt van de kartuizers was het combineren van het gemeenschappelijke leven met het kluizenaarsleven. Hoewel de monniken ieder apart in hun eigen huisjes woonden kwamen ze op gezette tijden samen in de refter.

Kleding vrouwen: Het is onzeker wat nonnen droegen. Waarschijnlijk een sluier, een lang wit habijt met daaroverheen een wit scapulier met banden die de voor-, en achterzijde van het scapulier, op taillehoogte, met elkaar verbindt.
Kleding mannen: Kruinschering, lang wit of kleurloos grauw habijt met daaroverheen in eenzelfde kleur, een scapulier met verbindingsbanden.
Lekenbroeders droegen eveneens een wit of kleurloos habijt, maar het scapulier was korter en had geen verbindingsbanden. Ook hadden zij geen kruinschering en mochten zij hun baard laten staan.

Op de pagina Verantwoording vindt u meer informatie over de kunstwerken afkomstig uit de database van Medieval Memoria Online (MeMO).