Premonstratenzer orde (ofwel de Norbertijnen)

De premonstratenzers, een orde van reguliere kanunniken, staan ook bekend als norbertijnen of als witheren. De orde is vernoemd naar haar stichter Norbert van Xanten (geboren rond 1080) en naar haar eerste stichting in 1120 in Prémontré. De orde volgde de regel van Augustinus, maar doordat die regel vrij algemeen was, kon deze op verschillende manieren worden ingevuld. Om deze reden werd de regel aangevuld met de consuetudines van het benedictijnse klooster Cluny en met de consuetudines uit de Carta Caritatis van de cisterciënzers. De premonstratenzer kloosterlingen proberen een apostolisch leven te leiden, wat volgens Norbertus inhield dat de nadruk moet liggen op georganiseerde armoede en het uitdragen van het evangelie. De orde kent een tweede orde voor vrouwen. De vrouwelijke kloosters waren beschouwend van aard waardoor de kloosterlingen zich niet bezighielden met zielzorg. De vrouwenkloosters stonden, vanuit de abdij waaruit het vrouwenklooster was gesticht, onder het gezag van de desbetreffende abt.

Kleding vrouwen: Waarschijnlijk gingen zij gekleed in een wit habijt en een zwarte (of witte) sluier. Onduidelijk is of zij ook een mantel droegen.
Kleding mannen: Kruinschering, wit habijt met daaroverheen een wit scapulier en een witte mantel met schouderstuk en kap.
Over de kleding van de derde-ordelingen is weinig bekend.

Op de pagina Verantwoording vindt u meer informatie over de kunstwerken afkomstig uit de database van Medieval Memoria Online (MeMO).