Probleemgevallen

Op deze website is een beeld geschetst van de kleding van een groot aantal kloosterorden, inclusief de uitzonderingen en variaties hierop. Echter, tijdens het inventariseren voor dit onderzoek zijn een aantal afbeeldingen gevonden waarop personen staan afgebeeld, waarvan niet duidelijk is of zij tot een kloosterorde behoorden en zo ja, tot welke kloosterorde. Het gaat hier bijvoorbeeld om vrouwen die geheel in het wit zijn afgebeeld en om vrouwen waarvan niet duidelijk is of zij nu afgebeeld zijn als getrouwde vrouw of weduwe of als non.

Op de pagina Verantwoording vindt u meer informatie over de kunstwerken afkomstig uit de database van Medieval Memoria Online (MeMO).