Literatuur

De korte teksten over de kloosterorden, voorafgaand aan de afbeeldingen, zijn geschreven met behulp van de volgende publicaties:

Peter Day, A dictionary of religious orders, Londen 2001.
Jan Kuys, Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht, Nijmegen 2004.
Clifford Lawrence, Kloosterleven in de middeleeuwen in West Europa en de Lage Landen, Amsterdam 2004.

De afbeeldingen zijn afkomstig uit:


Truus van Bueren, Andrea van Leerdam en Fenna Visser, Memoria in beeld. Middeleeuwse memorievoorstellingen uit het (aarts)bisdom Utrecht (Representations of medieval memoria: memorial paintings and sculptures from the (arch)bishopric of Utrecht), (online database, inmiddels niet meer toegankelijk), Utrecht november 2009.

Truus van Bueren, 'Gebruik en functie van memorieboeken. Met voorbeelden uit Norbertijnenkloosters', in: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden. Bijdragen van de contactdag. Memorievieringen bij Norbertijnen 16, Averbode 2006.

Jeltje Dijkstra e.a., De schilderijen van Museum Catharijneconvent, Zwolle 2002.

Jutta Frings, Krone und Schleier, München 2005.

Peter Jezler, Himmel, Hölle, Fegefeuer; das Jenseits im Mittelalter, Zürich 1994.

Sint-janshospitaal 1188-1976; tentoonstelling georganiseerd door de Commissie van Openbare Onderstand van Brugge, Brugge 1976 1.

Paul Vandenbroeck e.a., Hooglied, de beeldwereld van religieuze vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden, vanaf de dertiende eeuw, Brussel 1994.

Gerrit Verhoeven, 'Een klooster voor de prins', in: Delf; cultuurhistorisch bulletin Delft, 2003 2.

Dirk de Vos e.a., Hans Memling; catalogus, Brugge 1994.

Frank Günther Zehnder, Katalog der Altkölner Malerei, Keulen 1990.