Verantwoording

Deze website is onderdeel van de masterscriptie Kloosterkleding in beeld (2010), geschreven door Lonneke Hoondert (student Master Middeleeuwse Studies aan de Universiteit van Utrecht) in het kader van het project Medieval Memoria Online van Truus van Bueren. Begeleidster van deze scriptie is Truus van Bueren. De website is samengesteld door Lonneke Hoondert en ontworpen door Ivar van den Broek. De website en het daaraan ten grondslag liggende onderzoek is een uitbreiding op de website: Kloosterkleding in beeld. Een hulpmiddel bij het identificeren van kloosterkleding uit de late Middeleeuwen (2008), gemaakt in het kader van de masteropleiding 'Kunstgeschiedenis: educatie & communicatie' aan de Universiteit van Utrecht en van het project Medieval Memoria Online van Truus van Bueren, door Kassandra van Houdt. De inhoud van de database is zorgvuldig samengesteld en gecontroleerd. De samensteller is echter niet aansprakelijk voor omissies en onvolkomenheden. De database blijft 'in ontwikkeling', voorstellen voor inhoudelijke aanvullingen en correcties zijn welkom.

De op deze website getoonde foto's mogen alleen worden geraadpleegd op deze website. Voor het bestellen van foto's voor ander gebruik dient contact opgenomen te worden met de eigenaar of bewarende instelling (zie hiervoor de informatie die bij de afbeeldingen is gegeven). Hierover kan niet worden gecorrespondeerd met de contactpersoon voor Kloosterkleding in beeld. Bij het opnemen van de foto's van de getoonde kunstwerken is de grootste zorgvuldigheid betracht. Mocht u desondanks van mening zijn dat een foto onrechtmatig is gebruikt, dan kunt u contact opnemen met Lonneke Hoondert. Gebruikers van de website worden verzocht het gebruik ervan in publicaties als volgt te vermelden:
Auteur: Lonneke Hoondert
Titel: Kloosterkleding in beeld
URL:
Datum van de laatste update, deze staat onderaan deze pagina.

Deze website is getest en werkt op: Internet Explorer 8 , Mozilla Firefox , Google Chrome en Safari. De website kan het beste bekeken worden in schermresolutie 1280 x 1024, daarnaast is het belangrijk dat u Javascript toestaat in uw browseropties. De volledige scriptie is beschikbaar gemaakt in PDF, hiervoor heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.

De informatie op deze website is grotendeels samengesteld met behulp van de database Memoria in Beeld, welke inmiddels niet meer toegankelijk is. Deze werd in februari 2013 vervangen voor de nieuwe MeMO database. Op Kloosterkleding in Beeld staat bij alle afbeeldingen de bron vermeld. In het geval van de bronvermelding Memoria in Beeld kan de bezoeker die meer wil weten, nu terecht op bij de MeMO database, door daar bijvoorbeeld de huidige verblijfplaats van het werk in te vullen op de pagina Search Database, om zodoende bij die extra informatie te komen.

De laatste grote update van deze website vond plaats op 7 november 2010.
Op 24 juni 2014 is de informatie over Memoria in Beeld en het MeMO project up-to-date gemaakt.