Schenkingen van liturgische gewaden

Medieval Memoria Online

Schenking

Vervaardiging

Objectbeschrijvingen

In dit gedeelte van de site wordt dieper ingegaan op de schenkingsgeschiedenis van specifieke objecten. Dit kunnen losse gewaden zijn, maar ook fragmenten daarvan, of sets (driestel en vierstel). De behandelde gewaden zijn geselecteerd omdat er veel bekend is over de schenker van het object, of omdat er op basis van de iconografie, teksten en wapenschilden min of meer gereconstrueerd kan worden wie de schenkers zijn geweest. Tevens geven de objecten een goed beeld van de verscheidenheid van materialen en technieken die gebruikt konden worden, schenkingspraktijken, en van wat er na de middeleeuwen met middeleeuwse liturgische gewaden gebeurde.

Behalve de hier beschreven objecten bevat de MeMO-database nog meer (fragmenten van) geschonken liturgische gewaden. Klik hier voor een overzicht.

Vorige: Vervaardiging: Materialen en technieken

Volgende: Gebruik: liturgie

Gebruik

Na de middeleeuwen